Cipta Gelar Remixed

by hitek lotek

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      $10 AUD  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

credits

released September 29, 2017

Original Cipta Gelar Album creators:
Arranger: Gustian Perbawa
Gitar: Putu Wijaya
Suling: Deden
Kendang: Asep Sulihat
Studio: LDR Studio, Bandung
Engineer: Igun
Mixing: Maman
Liaison: Gustaff Harriman Iskandar @ Common Room Networks Foundation
Graphic Design: Glennder Bloodgusher a.k.a. Tandani Mutaqim


Composers:
Cipta Gelar/ Sopyan Parwijaya
Ngaseuk/ Endang & Yoyo Yogasmana
Sesepuh/ Sopyan Parwijaya
Tarapti/ Opik Sunandar
Serah Tahun/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana
Lembur Urang/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana
Serah Pnggokan/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana
Nganyaran/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana
Tradisi Urang/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana
Mipit/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana


Singers:
Cipta Gelar/ Wina Juliana, Atika, Tarnah, Maspudin
Ngaseuk/ Atika
Sesepuh/ Wina Juliana
Tarapti/ Atika
Serah Tahun/ Tarnah
Lembur Urang/ Wina Juliana, Atika, Tarnah, Maspudin
Serah Pnggokan/ Tarnah
Nganyaran/ Maspudin
Tradisi Urang/ Maspudin
Mipit/ Tarnah


Additional acapella death metal recordings by Ensemble Tikoro,
Conductor: Robi Rusdiana
Tarawangsa: Teguh Permana
Jentreng: Wisnu Ridwana

license

all rights reserved

tags

about

hitek lotek Bandung, Indonesia

International producers meet the people of West Java, Indonesia

contact / help

Contact hitek lotek

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Track Name: Anomie - Tradisi Urang (Anomie psychedelic reggae version)
tradisi urang, tatanan jadi titipan
warisan urang, linuhung geus jadi hukum
pakean urang, adat eukeur kahirupan
kahirupan urang, saluyu reujeung aturan

saha jalmana nu ngaruksak ka adatna
saha jalmana nu nyisik ka tradisina
saha jalmana nu ingkar kana adatna
saha jalmana nu teu apal ka dirina

lalaki langit, lalanang jagat
nya ieu jalmana
nu bela ka nagarana
lalaki langit lalanang jagat
nya ieu jalmana
nu nyaah kana adatna

eta lampahna nu mumpang
ingkar kana tuturunan
eta lampahna nu ingkar
teu dek ngaraksa titipan

bisi pamali
bisi kasantap
bisi kawalat
bisi kabendon karamat,
Tanya ka papada urang
Track Name: Kieran Ruffles - Mipit (Ruffles Sunda Sway)
Tanggal kidang turun kujang
Waktuna urang neangkeun anu lenjang

Mangsa , pakaya hempak asakna
Mangsa, emas ngampar dimamana
Mangsa, suka bungah sadayana
Suka bungah, kolot budak saged siap, mapag nu hayang di hiap

Tanggal kidang turun kujang, Etem tolok teu kalintang
Tudung dudukuy di tantang, tiisuk nepi ka mentrang

Dibuat
Dipanen
Dibeungkeut
Dicangreud, Dilantay tepi ka ngunjal,
Dibuat
Dipanen
Dibeungkeut
Dicangreud, pasti sing saha ge palay
Track Name: Gail Priest - Sera Ponggokan (Gail Priest Industrialisation)
Kula neda di hampura
Ti luhur saujung rambut
Ti handap sausap dampal
Gigirna sagiling gisik
Tengahna semet puseran

Paralun ampun karuhun
Hampura ka indung bapa
Sipat lahir sipat batin teu kakantun
Kula teu ngaboga boga

Masrahkeun kula hirup huripna
Masrahkeun kula sri rajakayana
Hasil makaya usaha
Kula teu ngaboga boga

Neda jembar jeung bungahna
Keur hirup kula sakulawarga
Menta suka jeung bungahna
Kula teu ngaboga boga 2X
Track Name: Efeksamping - Ngaseuk (Efeksamping sundastep edit)
Tatanen ti nini aki , Nu jadi tali paranti
Anu ulah dek diganti, bisi kasilih ku junti
Bibit utama ti Sanghyang Sri
Kacang jagong gandrung Haremut Hanjeli
Jadi rencang na si Nyai , Di pelakna ku urang waktu kahiji
Ngaseuk tanda taramna pakaya
Di huma nu pokok anu utama

Ngaseuk taramna pakaya
Melak di sawah jadi anu kadua

Tanda taramna makaya, ningal tanda ti batara
Bentang Kerti ngarana , ulah di tinggal lengkahna
Nyacar huru duruk, nu gede leutik di keruk
Lemah di hudang harana
Ngaseuk ngaseuk lalakina, Melak melak nu istrina
Makaya beres taramna

Tanda taramna makaya, ningal tanda ti batara
Bentang Kidang ngarana, ulah di tinggal tapakna
Nyacar huru duruk, nu gede leutik di keruk
Lemah di hudang harana
Ngaseuk ngaseuk lalakina, Melak melak nu istrina
Ngarawat ngarumat anu utama
Track Name: Div - Nganyaran (Div's alteration)
Tumampi ka sanghyang widi
Tumarima kanu kawasa
Nampi Sri anu ngabukti
Nampa pakaya anu geus jadi nyata

Puji sukur ka Hyang Agung
Ku berkahna anu linuhung
Suka bungah jembar manah
Hasil makaya ngaleuyah

Lauk cai lauk darat,
lauk luhur lauk handap
Sayur lembur sakumplitna,
usahakeun salengkepna

Tanda sukur ka gustina , Beas anyar ti pakaya
Rencangna jeung rarambahna, Tanda urang tumarima

Ngabukti reujeung nyatana
Meunang hasil ti pakaya
Sembah sujud ka hyang agung
Ka indung ka para karuhun