Cipta Gelar Remixed

by hitek lotek

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      $10 AUD  or more

     

1.
tradisi urang, tatanan jadi titipan warisan urang, linuhung geus jadi hukum pakean urang, adat eukeur kahirupan kahirupan urang, saluyu reujeung aturan saha jalmana nu ngaruksak ka adatna saha jalmana nu nyisik ka tradisina saha jalmana nu ingkar kana adatna saha jalmana nu teu apal ka dirina lalaki langit, lalanang jagat nya ieu jalmana nu bela ka nagarana lalaki langit lalanang jagat nya ieu jalmana nu nyaah kana adatna eta lampahna nu mumpang ingkar kana tuturunan eta lampahna nu ingkar teu dek ngaraksa titipan bisi pamali bisi kasantap bisi kawalat bisi kabendon karamat, Tanya ka papada urang
2.
Tanggal kidang turun kujang Waktuna urang neangkeun anu lenjang Mangsa , pakaya hempak asakna Mangsa, emas ngampar dimamana Mangsa, suka bungah sadayana Suka bungah, kolot budak saged siap, mapag nu hayang di hiap Tanggal kidang turun kujang, Etem tolok teu kalintang Tudung dudukuy di tantang, tiisuk nepi ka mentrang Dibuat Dipanen Dibeungkeut Dicangreud, Dilantay tepi ka ngunjal, Dibuat Dipanen Dibeungkeut Dicangreud, pasti sing saha ge palay
3.
Kula neda di hampura Ti luhur saujung rambut Ti handap sausap dampal Gigirna sagiling gisik Tengahna semet puseran Paralun ampun karuhun Hampura ka indung bapa Sipat lahir sipat batin teu kakantun Kula teu ngaboga boga Masrahkeun kula hirup huripna Masrahkeun kula sri rajakayana Hasil makaya usaha Kula teu ngaboga boga Neda jembar jeung bungahna Keur hirup kula sakulawarga Menta suka jeung bungahna Kula teu ngaboga boga 2X
4.
Tatanen ti nini aki , Nu jadi tali paranti Anu ulah dek diganti, bisi kasilih ku junti Bibit utama ti Sanghyang Sri Kacang jagong gandrung Haremut Hanjeli Jadi rencang na si Nyai , Di pelakna ku urang waktu kahiji Ngaseuk tanda taramna pakaya Di huma nu pokok anu utama Ngaseuk taramna pakaya Melak di sawah jadi anu kadua Tanda taramna makaya, ningal tanda ti batara Bentang Kerti ngarana , ulah di tinggal lengkahna Nyacar huru duruk, nu gede leutik di keruk Lemah di hudang harana Ngaseuk ngaseuk lalakina, Melak melak nu istrina Makaya beres taramna Tanda taramna makaya, ningal tanda ti batara Bentang Kidang ngarana, ulah di tinggal tapakna Nyacar huru duruk, nu gede leutik di keruk Lemah di hudang harana Ngaseuk ngaseuk lalakina, Melak melak nu istrina Ngarawat ngarumat anu utama
5.
6.
Tumampi ka sanghyang widi Tumarima kanu kawasa Nampi Sri anu ngabukti Nampa pakaya anu geus jadi nyata Puji sukur ka Hyang Agung Ku berkahna anu linuhung Suka bungah jembar manah Hasil makaya ngaleuyah Lauk cai lauk darat, lauk luhur lauk handap Sayur lembur sakumplitna, usahakeun salengkepna Tanda sukur ka gustina , Beas anyar ti pakaya Rencangna jeung rarambahna, Tanda urang tumarima Ngabukti reujeung nyatana Meunang hasil ti pakaya Sembah sujud ka hyang agung Ka indung ka para karuhun
7.
Bangklung 06:43

credits

released September 29, 2017

Original Cipta Gelar Album creators:
Arranger: Gustian Perbawa
Gitar: Putu Wijaya
Suling: Deden
Kendang: Asep Sulihat
Studio: LDR Studio, Bandung
Engineer: Igun
Mixing: Maman
Liaison: Gustaff Harriman Iskandar @ Common Room Networks Foundation
Graphic Design: Glennder Bloodgusher a.k.a. Tandani Mutaqim


Composers:
Cipta Gelar/ Sopyan Parwijaya
Ngaseuk/ Endang & Yoyo Yogasmana
Sesepuh/ Sopyan Parwijaya
Tarapti/ Opik Sunandar
Serah Tahun/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana
Lembur Urang/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana
Serah Pnggokan/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana
Nganyaran/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana
Tradisi Urang/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana
Mipit/ Sopyan Parwijaya & Yoyo Yogasmana


Singers:
Cipta Gelar/ Wina Juliana, Atika, Tarnah, Maspudin
Ngaseuk/ Atika
Sesepuh/ Wina Juliana
Tarapti/ Atika
Serah Tahun/ Tarnah
Lembur Urang/ Wina Juliana, Atika, Tarnah, Maspudin
Serah Pnggokan/ Tarnah
Nganyaran/ Maspudin
Tradisi Urang/ Maspudin
Mipit/ Tarnah


Additional acapella death metal recordings by Ensemble Tikoro,
Conductor: Robi Rusdiana
Tarawangsa: Teguh Permana
Jentreng: Wisnu Ridwana

license

all rights reserved

tags

about

hitek lotek Bandung, Indonesia

International producers meet the people of West Java, Indonesia

contact / help

Contact hitek lotek

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like hitek lotek, you may also like: